แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
7. ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม
1 point
5. ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากแนวความคิดใด
1 point
10. การใช้คอมพิวเตอร์แบบใดเกิดประโยชน์มากที่สุด
1 point
2. คอมพิวเตอร์รูปแบบใดมีขนาดเล็ก และพกพาได้สะดวกมากที่สุด
1 point
เลขที่
Your answer
6. การจองตั๋วเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นบทบาทของ คอมพิวเตอร์ในด้านใด
1 point
ห้อง *
1. คอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
1 point
9. คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและประเทศ อย่างไร
1 point
4. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในข้อใด
1 point
3. จากคำกล่าวที่ว่า “โลกไร้พรมแดน” แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
1 point
8. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) มีลักษณะอย่างไร
1 point
ชื่อ-สกุล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service