แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องหน่วยรับข้อมูล
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคำตอบเดียวโดยทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ ( จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน )
เลขที่ *
ห้อง *
4. การเชื่อมต่อเมาส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่อที่ใด
1 point
8. อุปกรณ์ใดที่สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลคือข้อใด
1 point
10. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงข้อมูลคือข้อใด
1 point
ชื่อ-สกุล *
Your answer
3. ข้อมูลเป็นอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลทั้งหมด
1 point
6. อุปกรณ์ในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูล
1 point
5. สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด
1 point
7. อุปกรณ์ในข้อใดนำเข้าข้อมูลในลักษณะของรูปภาพ
1 point
1. หน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่ตรงตามข้อใด
1 point
2. คีย์บอร์ดทำหน้าที่ใกล้เคียงกับอะไร
1 point
9. อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service