Đăng ký tham dự buổi trao đổi thông tin Cuộc thi PoC - Chứng minh khái niệm

Thông tin chi tiết về cuộc thi xin tham khảo tại http://www.vietnamcic.org. Bạn cũng có thể email câu hỏi của mình cho ban tổ chức cuộc thi bất kỳ lúc nào. Buổi trao đổi thông tin tại Hà Nội sẽ diễn ra vào 2:00pm ngày 11/06/2014 tại Hub.IT - 203 Tung Shing Square - 2 Ngô Quyền. Buổi trao đổi thông tin tại HCMC sẽ diễn ra vào 2:00 pm ngày thứ sáu, 13/06/2014 tại Hotel Continental Saigon, 132-134 Đồng Khởi, Quận 1.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question